Monday, March 20, 2006

Paumanhin

Really really sorry to Ala Paredes for that irresponsible and dumb first entry. I erased that entry already and I figured that posting her comment to it would be best. Thanks Ala!

"Mali ka :-) Hindi ko sinabi na gustong-gusto ko umalis ng bansa (may kopya pa ako ng episode na iyon dito, kaya alam kong hindi ko sinabi iyon)

I think I even expressed more than once that I'm a bit wary over leaving the country because I'd like to stay and strike while the iron is hot.

"Sana ay sa pagbalik niya sa Pilipinas ay makita at maranasan niya ang mabuting pagbabago."

Kung nakinig ka din ng mabuti, ang pagbabagong tinutukoy ko ay ang pagbabago ng aking sarili. Hindi ba't sarili ang dapat unang baguhin bago makaranas ng tunay na pagbabago sa bansa?:-)

Wala run akong sinabi na nawalan ako ng pag-asa sa bansa.

"Subalit kapag isa kang mayaman na elitista na huling maaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng gas at bilihin, huwag mong gawing dahilan ang pagod sa bansa upang makaalis dito at manirahan sa ibang bansa. Napakakapal ng mukha mo."

1) What makes you think our reasons for leaving are economic?
2) Di rin ba napapagod ang mga "mayayamang elitista" sa korupsyon, coup de etat, at kung ano man pa? Dahil lang ba'y mayaman at elitista ang isang tao ay bulag siya sa mga realidad na ito?
3) Mayayamang elitista pala kami. (Is it because I'm Atenista as you said? ):-p

Tama ka, hindi mo nga kami kilala, at di mo rin kayang malaman ang tunay na dahilan kung bakit kami umalis ng bansa mula sa isang 15 minutong segment ng "Pipol".

Pero sa susunod, makinig ka ng masmabuti. :-)

Alam kong hindi ka galit sa amin. But let me answer your question anyway.Ano ang tinatakasan ko?

A society and culture that will always put me on a pedestal and will never let me grow up and experience what it is like to strive and work hard for something. I was born a member of the "mayayamang elitista" after all. When I feel like I've grown up, then I can contribute something good to my country.

Many of our national heroes spent time abroad (I am not a national hero, but time abroad must've done them good, and I'm hoping the same will happen to me).

Lovingly yours from Australia,

Ala Paredes"

1 comment:

leo said...

tsk..tsk..tsk... kahit hindi ko napanuod yung "Pipol", dapat makinig ka ambuti... tsaka, yan yung mga nangyayari sa mga maling akala eh... hehehehe... cge... ingat mikee...